32min   We wtorek 01.12. br. na lekcji wychowawczej, którą klasy IV - VI SP i I-IIIG mają na piątej godzinie, odbył się apel rozpoczynający czas adwentu. Wcześniej uczeń Robert Hałas przygotował w domu drewnianą bazę pod wieniec adwentowy, który wspólnie z Adamem Jureckim i Dawidem Morawinem w ramach zajęć artystycznych udekorowali. Wieniec można podziwiać na korytarzu naszej szkoły. 
 
 
Dalsza część apelu dotyczyła DOBREGO SŁOWA. Odczytano wiersze, które miały zainspirować uczniów do wyszukania najciekawszych cytatów, aforyzmów dotyczących dobrego słowa. Każda klasa spisała te najciekawsze i zawiesiła na korytarzu. 
Karina Walach

Pamiętaj przyjacielu! 

Używaj słów miłych wielu. 

Proszę przepraszam i dziękuję. 

To tak niewiele kosztuje. 

Słowa te jak wszyscy wiecie, 

Najbardziej są znane na świeci

Cza­sami wys­tar­czy jed­no dob­re słowo
by wzbudzić uśmiech
i po­konać smutek…

Dob­re słowo ma moc do­tyka­nia duszy
wyz­wa­la jej piękno
unosi…

Lęka­my się jed­nak wy­powiada­nia dob­rych słów
bo ich wydźwięk nie pasuje
do mu­zyki dzi­siej­szych czasów…

Oba­wiając się odrzucenia
wta­piamy się w krzyczący tłum
i jak on, go­nimy bez­na­miętnie by mieć więcej…

Umiera wrażli­wość z bra­ku dob­rych słów
umiera człowiek, poez­ja, mu­zyka dusz
zos­ta­je tyl­ko ...