…„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to,
czego uczeń nie umie,
podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to,
co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”…

A. Einstein

                                                                                                                                                                   

 Autor i administrator zakładki

mgr Grażyna Kwiecień

Fair play jest osobistym, wewnętrfairplay 0021znym zobowiązaniem do przestrzegania szeroko pojętych wartości humanistycznych takich jak: uczciwość, etyka, honor, lojalność, czystość, moralność, przestrzeganie reguł, szacunek dla przeciwnika.
Rozwijanie potrzeby działania zgodnego z regułami fair play, respektowania przyjętych norm, dbałości o własny rozwój biologiczny, intelektualny i duchowy (moralny) musimy uczyć się wszyscy.

Czytaj więcej: Działalność sportowa i charytatywna.

przerwa 0015

O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami - zależy to od naszego stylu życia.


Wprowadzając nawet nieznaczne zmiany naszych zachowań możemy osiągnąć ogromne korzyści.

 

 

 

 

Czytaj więcej: "TRZYMAJ FORMĘ"