Ratujemy... z WOŚP

85 minKolejny trening z pierwszej pomocy został przeprowadzony w klasach najmłodszych. We współpracy z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która wyposażyła naszą szkołę w sprzęt i na bieżąco przysyła potrzebne materiały szkoleniowe, zajęcia takie odbywają się każdego roku.
Efektem tych zajęć jest zdobycie przez dzieci umiejętności udzielania niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym, a nawet ratowania zagrożonego życia. Ważne jest nie tylko opanowanie wiedzy na ten temat, ale przede wszystkim przełamanie własnych oporów i lęków do podejmowania takich czynności, a to można uzyskać jedynie przez praktyczne ćwiczenia. Uczniowie klas I-III radzą sobie świetnie, kiedy trzeba sprawdzić przytomność poszkodowanego, wezwać pomoc, ułożyć osobę nieprzytomną oddychającą do pozycji bocznej ustalonej, a nawet wykonać resuscytację. O ważności takich zajęć świadczy fakt, że na świadectwie promocyjnym każdego z uczniów, którzy brali udział w programie, pojawi się stosowny wpis z pamiątkową naklejką.
Dobrze mieć świadomość tego, że wokół nas są osoby, które będą potrafiły nam pomóc w razie potrzeby. 

Daniela Płoszczyca