"TRZYMAJ FORMĘ"

przerwa 0015

O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami - zależy to od naszego stylu życia.


Wprowadzając nawet nieznaczne zmiany naszych zachowań możemy osiągnąć ogromne korzyści.

 

 

 

 

Ogólnopolski program edukacyjny „TRZYMAJ FORMĘ” to unikalna inicjatywa o dwukierunkowym podejściu, promująca wśród młodzieży szkolnej zbilansowane odżywianie w połączeniu z regularną aktywnością fizyczną.

Materiały szkoleniowe przekazane przez SANEPID zostały wykorzystane w szkole do promowania idei programu i zostały przekazane uczniom po wcześniejszym ich omówieniu.

przerwa 0003

Ofertę związaną z realizacją tego programu skierowaliśmy także do rodziców, ponieważ to oni wywierają decydujący wpływ na wzorce zachowań swoich dzieci. Na zebraniu z rodzicami klasy III gimnazjalnej i 8 klasy SP, po krótkim wprowadzeniu w temat, rodzicom rozdano ulotki z której istotny fragment poniżej przedstawiam. Zawiera on cenne, a przede wszystkim praktyczne rady:

- Przygotuj listę zakupów przed wyjściem do sklepu.
- Rób zakupy będącym sytym/Nie rób zakupów będąc głodnym.
- Zwracaj uwagę na jakość żywności podczas wybierania produktów.
- Kupuj żywność w miejscach, gdzie jest właściwie przechowywana.
- Utrzymuj porządek w szafkach i lodówce - stosuj zasadę "Pierwsze weszło - pierwsze wyszło", tzw. FIFO.
- 3xP: Planuj, Przeliczaj i Przyrządzaj z głową.
- Właściwie trtansportuj i przechowuj żywność.

Dowiedz się więcej o prawidłowym przechowywaniu żywności na stronie www.trzymajforme.pl/przechowywanie

 

POZALEKCYJNA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W SZKOLE

W szkole gwarantujemy uczniom różne formy aktywności fizycznej. Największą popularnością na przerwach cieszy się gra w tenisa stołowego

przerwa 0001przerwa 0019

W każdy wtorek na wszystkich przerwach dzieci mają możliwość gry w badmintona.

przerwa 0045aprzerwa 0043

Na długich przerwach odbywają się turnieje międzyklasowe w piłkę nożną. Gromadzą one dużą grupę uczniów, z których jedni kibicują, a inni bawią się do wtórującej grze muzyki.

przerwa 0055przerwa 0052

Od lat na terenie szkoły bardzo aktywną grupę stanowią liderzy sportu szkolnego, którzy pomagają swoim młodszym kolegom i koleżankom w organizacji zajęć.
W tym roku szkolnym aktywnie włączyli się w organizowany Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka. Przeprowadzili oraz sędziowali turniej w "cztery ognie" i piłkę nożną.

przerwa 0033przerwa 0034

Uczniowie zaangażowani w pracę szkolnego klubu kibica dbają o gazetki, pomagają w przygotowaniach do zawodów. Zajmują się także przeprowadzaniem quizów i konkursów sportowych.

przerwa 0006przerwa 0031przerwa 0047

Na przerwach uczniowie uczestniczą w różnych formach aktywności ruchowej, wykorzystując do zabaw m.in. liny, hula-hopy.

przerwa 0048przerwa 0016przerwa 0017

przerwa 0028przerwa 0029

Ostatnim nabytkiem naszej szkoły realizującym zadania podstawy programowej z wychowania fizycznego, w obszarze edukacji zdrowotnej, zgodnie z którą uczeń w trakcie nauki powinien zapoznać się ze sposobami redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny jest zakup worka treningowego.

przerwa 0009przerwa 0014przerwa 0021

Wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział w konkursie na nazwę naszego nowego nabytku. Było kilkadziesiąt propozycji, z których po szerokich konsultacjach wybrano pomysł ucznia klasy V SP. Jego nazwę zapisano na worku.

przerwa 0036przerwa 0038przerwa 0040

W siedzibie raciborskiego SANEPIDu na zorganizowanym szkoleniu XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla koordynatorów szkolnych zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji naszego programu „Trzymaj formę”. Analizując przeprowadzone wśród uczestników ankiety po zakończeniu szkolenia, było ono dla jego uczestników cennym źródłem informacji.

przerwa 0060

GALERIA ZDJĘĆ

Grażyna Kwiecień