Rozpoczynamy nowy rok szkolny!

school02.09.2019 powitaliśmy
rok szkolny 2019/2020.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła sie mszą św. w kościele w Łubowicach. Ks. Andrzej Styra - proboszcz łubowiskiej parafii, przytaczając średniowieczną bajkę, wywołał refleksję, by zadania szkolne podejmować, pamiętając zawsze o głównym celu jaki im przyświeca: "budowaniu katedry swojego życia". 

Wypełniajmy więc codzienne obowiązki z zapałem, ochotą, najlepiej jak potrafimy. Dalszy ciąg powitania odbył sie już w szkole. Pani Mariola Ciszek - dyrektor szkoły przywitała wszystkich, a szczególnie tych, którzy po raz pierwszy przybyli do szkoły. Kandydaci na uczniów, pod kierunkiem swojej wychowawczyni, wykonali zadania sprawdzające, jak poradzą sobie w roli ucznia, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Po zaliczeniu ich, można było przystąpić do złożenia ślubowania, a następnie pasowania każdego z 23 pierwszaków na ucznia szkoły w Grzegorzowicach. Pamiątką z tej uroczystości są okolicznościowe dyplomy oraz tyty pełne słodkich niespodzianek, przygotowane przez rodziców dzieci. Jeszcze tylko spotkanie uczniów z wychowawcami klas, przekazanie najważniejszych spraw organizacyjnych i możemy...  z radością zaczynać lekcje w nowym roku szkolnym.

Daniela Płoszczyca