Wybierzmy logo projektu

tshirt0W bieżącym roku szkolnym będziemy realizowali całoroczny projekt współpracy z czeską szkołą w Kobeřicach

pt. Razem możemy więcej - Společně dokážeme víc”.

W ramach projektu odbędą się wspólne ciekawe zajęcia sportowe, artystyczne, przyrodnicze, umysłowe uczniów wszystkich klas, zarówno w Polsce, jak i w Czechach.

Na początek zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie na wybór logo projektu. Spośród poniższych 5 propozycji wybierzcie jedną, która najbardziej Wam się podoba. Swój głos oddajcie podczas zajęć z wychowawcą w dniu 10.09.br. Po zliczeniu wszystkich głosów, również uczniów z Kobeřic, zostanie zatwierdzone i podane do wiadomości logo projektu. Będzie ono wykorzystane jako nadruk na koszulkach i innych materiałach promocyjnych.

Daniela Płoszczyca

koordynatorka projektu

V tomto školním roce realizujeme projekt spolupráce s polskou školou vGregorzowicíchs názvem"Razemmożemywięcej-Společnědokážemevíc.“V rámci projektu se uskuteční zajímavé sportovní, umělecké, přírodovědnéa logickéaktivity všech tříd, a to jak v Polsku, tak v České republice.Na začátku se všichni žáci zúčastnísoutěže o výběr loga projektu. Z 5 návrhů vybírali ten, který se jim nejvíce líbil. Hlasovali jak žáci zPolska,tak žáci zKobeřic. Logo bude použito napotisk triček a dalších propagačních materiálů. 

logo cz pl eu 2019