„Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy"

06 minWzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata - Polska 2019". Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy".Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. W dniu 20 września 2019 roku wyznaczeni nauczyciele wraz z uczniami rozwiązywali zadania o tematyce ekologicznej. Klasy I-III tworzyły piękne plakaty, a klasy IV-VII pracowały nad eko-stworkiem z odpadów. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.

Katarzyna Siąkowska