Spacerkiem w chmurach i głęboko pod ziemią…

wycieczka szkolenie 0220 Tak wyglądał ostatni weekend nauczycieli
szkół z Grzegorzowic i Kobeřic.
Podczas dwudniowego wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego do Kotliny Kłodzkiej, który odbył się w ramach projektu „Razem możemy więcej - Společně dokážeme víc”, nauczyciele polscy i czescy poprzez udział w warsztatach psychologicznych i zwiedzanie ciekawych miejsc turystycznych, poszukiwali nowych form współpracy obu partnerów.

Uczestnicy zwiedzili „Ścieżkę w obłokach” w czeskiej miejscowości Dolni Morava oraz Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie.

    W Parku Miniatur „Minieuroland” w Kłodzku, poznawali możliwości wykorzystania proponowanych tam warsztatów botanicznych, modelarskich, terenowych, teatralnych oraz kreatywnej fotografii w pracy z dziećmi i młodzieżą.

   Podczas wyjazdu odbyła się również uroczysta kolacja akcentująca 10 – lecie współpracy szkół. Dyrektorzy obu szkół jednogłośnie wyrazili swoje zadowolenie ze wspólnych działań systematycznie organizowanych dla uczniów, doceniając ich wartość edukacyjną, zapewniając o chęci kontynuowania w przyszłości. Oprócz przełamywania barier językowych, uczniowie pod kierunkiem nauczycieli , czerpią od siebie nawzajem, m.in. w zakresie sportu, zajęć artystycznych, przyrodniczych, poznają historię, tradycje i kulturę „sąsiadów”. Dzieci i młodzież od najmłodszych do najstarszych klas szkoły podstawowej obu szkół (do niedawna również gimnazjum), bierze udział we wspólnych zajęciach, wycieczkach i okolicznościowych spotkaniach.

   W czasie 10- letniej współpracy zrealizowano całoroczne projekty, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa RP za pośrednictwem Euroregionu Silesia, tj.

2008 - 2009  „Razem przez cały rok”

2017 „Różni, ale razem”

2019 – 2020 "Razem możemy więcej” - jego realizacja rozpoczęła się z początkiem bieżącego roku szkolnego konkursem na logo projektu. Trwają szczegółowe przygotowania do sześciu kolejnych działań dla uczniów z Kobeřic i Grzegorzowic.

Daniela Płoszczyca – koordynatorka projektu PL

 www

Ve dnech 11.10 –12. 10. 2019se učitelé školy Kobeřice a Grzegorzowicezúčastnili dvoudenního školícího programu a výletu do okolí Kladska, který se uskutečnil vrámci projektu „ Razem mozemywiecej –Společně dokážeme víc.“Společně se účastnili psychologického semináře a navštívili zajímavá místa, vytvořili nové formy spolupráce mezi oběmapartnery.Účastníci navštívili „ Stezku voblacích“ vDolní Moravě, Medvědí jeskyni vKletně. Vparku miniatursnázvem „Minieuroland“ vKladskuse dozvěděli o možnostech využití botanických, divadelních a tvůrčích seminářů pořádaných Minieurolandem.Vpátek se konala také společná večeře kvýročí10 let školní spolupráce. Ředitelé obou škol zhodnotili 10letouspolupráci. Oba vyjádřili spokojenost se společnými aktivitami systematicky organizovanými pro studenty, ocenili jejich výchovnou hodnotu a dohodli se na další spolupráci.Kromě překonávání jazykových bariér se studenti pod vedením učitelů navzájem zdokonalují voblasti sportu, uměleckých a přírodovědných aktivitách, učí se o historii, tradicích a kultuře „sousedů“. Děti a studenti od nejmladších po nejstarší se účastní společných výletů a příležitostných setkání.Během 10 let spolupráce byly realizovány celoroční projekty, spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Slezského euroregionu Silesia.2008-2009  „Společně po celý rok“2017 „Různí, ale spolu“2019 –2020 „Společně dokážeme víc“ –její realizace začala na začátku školního roku 2019/2020 soutěží ologo projektu. Nyní probíhají podrobné přípravy na šest dalších aktivit pro žáky zKobeřic a Grzegorzowic.Naděžda Schiedková –koordinátorka projektu.

logo cz pl eu 2019