wizyt pzu

Ubezpieczenie NNW uczniów

Polisa nr 1033478295
Ubezpieczyciel: PZU S.A.
tel. infolinia 801 102 102 lub +48 22 566 55 55

OWU - wyciąg

PROCEDURA ZGŁOSZENIA SZKODY

W przypadku ucznia poszkodowanego rodzice indywidualnie mogą wystąpić o roszczenie.

Zgłoszenia szkody można dokonać:

  • telefonicznie – dzwoniąc pod nr 801 102 102 lub +48 22 566 55 55
  • wypisanie wniosku elektronicznie przez stronę internetową: www.pzu.pl (formularz umieszczony w zakładce: ,,zgłoś szkodę lub roszczenie”)
  • w oddziale PZU – w wersji papierowej (druk do pobrania w jednostce PZU).

Wymagane jest przesłanie dokumentacji lekarskiej (skan mailowo lub kserokopię do jednostki PZU)

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym.