galeria min„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”
                                                     Janusz Korczak
talenty grupa1    

Praca w naszej szkole ukierunkowana jest na rozwijanie wszechstronnych zainteresowań, zdolności i talentów każdego ucznia.

Wymiernym efektem tego są osiągane przez uczniów sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych i występach artystycznych.

Bardzo ważne są również, a może przede wszystkim efekty codziennej wytrwałej pracy każdego z uczniów, którzy wspierani przez swoich nauczycieli i rodziców, odkrywają swoje pasje, rozwijają je i nieraz bardzo ciężko pracują, by osiągnąć sukces. Chcemy systematycznie prezentować efekty zaangażowania dzieci i młodzieży z naszej szkoły, wskazując, że każde dziecko ma potencjał, w który musi uwierzyć. Bardzo ważnym zadaniem dorosłych  jest zauważanie i docenianie najmniejszych nawet codziennych sukcesów naszych wychowanków, bo właśnie z nich buduje się motywacja do dalszej pracy, wytrwałość i zaangażowanie oraz chęć sięgania po więcej. Zapraszamy do galerii.

sp talent1sp talent

Prace wykonane podczas zdalnych zajęć w domu - rok szkolny 2020-2021

 

 wystawa 1wystawa 2

Prace wykonane podczas zdalnych zajęć w domu - rok szkolny 2019-2020

paleta min

Twórczość plastyczna zajęciach plastycznych

     zdrowo min
Smacznie i zdrowo