Zakończenie roku szkolnego - inne niż zwykle...

60 minDzień 26 czerwca był ostatnim dniem roku szkolnego 2019-2020. Ze względu na ograniczenia sanitarne związane z zagrożeniem COVID- 19, uroczystość wręczenia świadectw szkolnych zorganizowana została tym razem zupełnie odmiennie.

Absolwenci klasy ósmej pożegnali się ze szkołą, z panią dyrektor i swoim wychowawcą podczas skromnej akademii. Odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaś na zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty jeszcze muszą poczekać. Złożyli również ślubowanie absolwenta Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach. Małą niespodziankę przygotowali dla nich młodsi koledzy – siódmoklasiści, a reprezentanci tej najstarszej od września klasy w szkole, symbolicznie przejęli poczet sztandarowy. Zapraszamy do obejrzenia filmowej migawki z tej uroczystości. 

youtube avatar

Pozostałe klasy spotykały się ze swoimi wychowawcami osobno, w wyznaczonym czasie i miejscu. Zdecydowana większość uczniów przybyła do szkoły po raz pierwszy, po ponad 3- miesięcznym zdalnym nauczaniu. Konieczność utrzymania dystansu oraz założone maseczki sprawiały, że nastroje wszystkich były nieco przygaszone. Jednak to co cieszy na pewno każdego to fakt, że przed nami WAKACJE!

Życzymy Wam udanego, bezpiecznego odpoczynku wakacyjnego,
a po nim - radosnego powrotu do szkolnych ławek.

Daniela Płoszczyca