Żegnamy śp. Różę Haitzer - długoletnią nauczycielkę z Grzegorzowic

haitzer minZ szczerym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

w dniu 20. 12. 2020r.

śp.

RÓŻY HAITZER

emerytowanej nauczycielki matematyki,
która
całe swoje zawodowe życie związała
ze szkołami w Sławikowie i Grzegorzowicach.Zaraz po ukończeniu Studium Nauczycielskiego na wydziale matematyczno – fizycznym w Opolu, w 1965 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Sławikowie, a po utworzeniu w tamtejszej placówce szkoły czteroklasowej, w 1973r. została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 1999 r.

Pani Róża Haitzer potrafiła w sposób przystępny przekazywać trudną wiedzę matematyczną. Była nauczycielką wymagającą, jednocześnie sprawiedliwą. Dostrzegała wkład pracy każdego ucznia. Troszczyła się o wszystkie dzieci jednakowo. Przygotowywała uczniów do egzaminów, konkursów i olimpiad, ciesząc się ich sukcesami, ale też cierpliwie i wyczerpująco tłumaczyła reguły matematyczne uczniom tego potrzebującym. Była wychowawczynią wielu absolwentów szkoły w Sławikowie i Grzegorzowicach.

Oprócz matematyki drugą Jej pasją była muzyka. Ze swoim mężem śp. Ginterem Haitzer założyli w szkole w Grzegorzowicach chór szkolny. Młodzież pod kierunkiem państwa Haitzer śpiewała piosenki polskie i niemieckie, a ze swoim repertuarem chór wyjeżdżał również do Niemiec.

Była osobą powszechnie szanowaną  w naszym środowisku.

Pani Róża ceniła  wartości chrześcijańskie, szczególnie bliskie były Jej tradycje Bożego Narodzenia, które pielęgnowała w naszej szkole. Niestety, właśnie w takim czasie, przed świętami odeszła na zawsze!

 

Cześć Jej pamięci!