Najmłodsi wiedzą - Jak chronić się przed wirusami!

29 minUczniowie klasy drugiej wzięli udział w kilkugodzinnych zajęciach na temat, który zawsze był ważny, a w ostatnim czasie stał się najważniejszy. Ze względu na walkę z pandemią, z jaką od roku mierzy się cały świat, konieczna jest znajomość i bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia.


To jedyny sposób na zmniejszenie ryzyka zachorowania na Covid -19,ale też na inne choroby wirusowe, przenoszone drogą kropelkową. Podczas zajęć, we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, najmłodsi uczniowie, którzy od kilku tygodni uczą się w trybie stacjonarnym w swoich klasach, przypomnieli sobie najważniejsze zasady dbania o zdrowie własne i osób z najbliższego otoczenia.

Korzystając z materiałów dydaktycznych, udostępnionych przez SANEPID, uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, wyjaśniali pojęcia związane z higieną i zobaczyli, jak wygląda wirus, który choć mikroskopijnych rozmiarów, wywołuje duże kłopoty ze zdrowiem. Dowiedzieli się także, jak szczepionki oddziałują na wirusy, kiedy znajdą się w organizmie.

Uczniowie podzieleni na grupy, wykonali plakaty, przedstawiające 8 najważniejszych zasad, które powinni przestrzegać dorośli i dzieci. Plakaty umieszczone zostały w widocznych miejscach szkoły, by każdego dnia można było sobie przypominać ważne zasady.

Uzupełnieniem zajęć było zadanie domowe. Dzieci jako eksperci zdrowia, wyposażeni w zestaw pytań, mają przepytać i poinstruować swoich domowników, jak swoim zachowaniem każdy może zapobiegać chorobom.

29 016

Daniela Płoszczyca