Bóg się rodzi - szkolne spotkanie wigilijne

  Niebo, które woła,

  Noc, która się modli,

  Dzień, co ma nadzieję!

Takie było hasło tegorocznego spotkania wigilijnego w naszej szkole. Akcent postawiliśmy na kolędowanie dla Małego Jezusa, który dla nas urodził się w Betlejem. Podczas spotkania było śpiewanie kolęd i pastorałek w języku polskim, angielskim i niemieckim. Uczniowie klas młodszych zagrali na instrumentach oraz zatańczyli taniec śnieżynek. Uczniowie, nauczyciele, obsługa, oraz zaproszeni goście mogli doznać wielu wzruszeń oraz przeżyć duchowych. Spotkanie przygotowała i nad całością spotkania czuwała katechetka - pani Ewelina Marek. 

Ewelina Marek