erasmus

 

To już trzeci projekt europejski Erasmus+ dla naszej szkoły

min logo ue erasmus 

Po raz kolejny do naszej placówki napłynęła bardzo radosna wiadomość. Okazało się, że starania o sfinansowanie projektu w ramach Akcji 1- Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+ edukacja szkolna, zakończyły się pełnym sukcesem. To już trzeci projekt tego typu realizowany w naszym Zespole.

Wniosek złożony przez naszą szkołę uzyskał dofinansowanie na działania mobilnościowe- dwutygodniowe kursy językowo metodyczne dla kadry edukacji szkolnej na sumę 34 655,68 zł. W kontekście finansowania szkoła jest beneficjentem programu Erasmus +, a środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to ogromny sukces naszej placówki, gdyż jedynie nieliczne szkoły z całej Polski uzyskały pełne finansowanie zadań projektowych. Kompletny wniosek został w całości przygotowany przez nauczyciela języka angielskiego, na którym spoczywa teraz obowiązek koordynacji działań projektowych. Głównym planowanym działaniem w ramach projektu jest podjęcie mobilności w ramach akcji 1 szkolenie kadry/pracowników za granicą. Trzech nauczycieli z naszej szkoły Karina Walach Mariola Ciszek oraz Marek Muszalik, udadzą się latem na czternastodniowy kurs językowo-metodyczny do europejskich szkół, w Austrii i Irlandii. To kluczowe działanie pełni bardzo ważną rolę w realizacji programu podjętego wewnątrz palcówki, którego nadrzędnym celem jest przełożenie doskonalonych kompetencji nauczyciela na sukces uczniów. Pozyskanie przez naszą szkołę nauczycieli o bardzo wysokim poziomie kompetencji językowych i metodycznych, którzy dodatkowo posiadają wiedzę z zakresu różnych europejskich systemów edukacyjnych oraz funkcjonowania samej wspólnoty pozwoli na pełniejszą realizację kształcenia uczniów, szczególnie w zakresie języków obcych. Realizacja niniejszego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia organu prowadzącego Gminy Rudnik, który swoimi działaniami aktywnie wspiera rozwój zawodowy nauczycieli w naszej szkole za co serdecznie dziękujemy.

Marek Muszalik