erasmus4                                   Szkolenie w Regensburgu

W dniach od 29.02. do 11.03.2016 r. dyrektor ZSO w Grzegorzowicach Mariola Ciszek oraz nauczycielka języka niemieckiego Karina Walach uczestniczyły w kursie metodyczno – językowym w ramach projektu Erasmus +. Kurs ten zorganizowany został przez „Institut für Sprache, Kommunikation & Kultur Horizonte” w Regensburg'u.

Program kursu obejmował zajęcia rozwijające kompetencje językowe nauczycieli, ciekawe rozwiązania metodyczne przedstawiane w formie warsztatów przez doświadczonych nauczycieli tejże szkoły oraz formy i metody pracy z uczniami stosowane w bawarskich szkołach różnego typu. Program wzbogacony był zajęciami z neurodydaktyki, muzyki, współczesnej literatury niemieckiej, wykładami z historii Niemiec. Uczestnikom kursu przybliżono zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa w Niemczech, a szczególnie w Bawarii. Zajęcia dla nauczycieli prowadzone były przez wysoko wykwalifikowanych lektorów, specjalizujących się w nauczaniu języka niemieckiego. Szkoła wypracowała własne, dynamiczne metody nauczania bazujące na metodach komunikacyjnych. Kurs prowadzony był w małej, międzynarodowej grupie, dzięki czemu uczestnicy mogli doskonalić warsztat pracy nauczycielskiej, dyskutując na różne tematy w miłej i przyjaznej atmosferze. Ponadto nauczyciele uczestniczyli w obserwacji zajęć w szkołach oraz mieli możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami tych szkół. Organizowany przez szkołę program pozalekcyjny miał na celu ukazanie uczestnikom współczesnych Niemiec, stylu życia mieszkańców i dorobku kulturowego państwa. Program dodatkowo obejmował zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych zakątków Regensburga, zwiedzanie katedry oraz ciekawe wycieczki do München i Kallmünz.

Mariola Ciszek

erasmus3