wizyt egz

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r.
w sprawie terminów egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku:


Termin egzaminu ósmoklasisty:

a)  język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9:00

b) matematyka– 26 maja 2021 r. (środa) godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) godz. 9:00

 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty :

a)  język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) godz. 9:00

b)  matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) godz. 9:00


Termin ogłoszenia wyników egzaminu -  02 lipca 2021r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym -  09 lipca 2021r.