Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie terminów egzaminu gimnazjalnego (...)  w 2018 roku


Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 04 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

b) część matematyczno-przyrodnicza – 05 czerwca 2018 r. (wtorek)

c) język obcy nowożytny – 06 czerwca 2018 r. (środa)

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 15 czerwca 2018r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 22 czerwca 2018r.