Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020r. w sprawie terminów egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku:


Termin egzaminu ósmoklasisty:

a)  język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

b) matematyka– 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00

 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty :

a)  język polski – 07 lipca 2020 r. (poniedziałek)

b)  matematyka – 08 lipca 2020 r. (wtorek)

c) język obcy nowożytny – 09 lipca 2020 r. (środa)


Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - do 31 lipca 2020r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - do 31 lipca 2020r.