DNI WOLNE OD NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2017r. – 1 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe w województwie śląskim: 29 stycznia – 9 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.

Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Dniami wolnymi są również dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowymi dniami wolnymi, ustalonymi przez dyrektora szkoły są:

3 listopada 2017r.
2 stycznia 2018r.
18 kwietnia 2017 r. (Egzamin - cz. humanistyczna uczniów klasy IIIG)
19 kwietnia 2017 r. (Egzamin - cz. matemat.-przyr. uczniów klasy IIIG)
20 kwietnia 2017 r. (Egzamin - język obcy uczniów klasy IIIG)

Dniami wolnymi, które zostaną odpracowane w soboty:

02. 11. 2017r. - odpracowany 16. 09. 2017r.
30. 04. 2018r. -
odpracowany 25. 11. 2017r.
02. 05. 2018r. -
odpracowany 27. 01. 2018r.
04. 05. 2018r. -
odpracowany 10. 03. 2018r.