wizyt df

DNI WOLNE OD NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020r. – 03 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe w województwie śląskim: 01 - 13 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 01 - 06 kwietnia 2021 r.

Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Dniami wolnymi są również dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ustalonymi przez dyrektora szkoły są:
xxx