NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JOSEPHA VON EICHENDORFFA W GRZEGORZOWICACH

w roku szkolnym 2017/2018

Lp.Imię
i nazwisko
wychowawstwo, nauczany przedmiot
1. Mariola
Ciszek
dyrektor, pedagog szkolny
2. Katarzyna
Skiba
wychowawczyni klasy I SP, edukacja wczesnoszkolna
3. Daniela
Płoszczyca
wychowawczyni klasy II SP, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna
4. Nina
Hyrczyk
wychowawczyni klasy III SP, edukacja wczesnoszkolna
5. Beata
Gronowicz
wychowawczyni klasy IV SP, język polski IV - VISP,
informatyka, technika, zaj. logopedyczne
6. Karina
Walach

wychowawczyni klasy V SP,
język niemiecki klasy III, V - VII SP, II-III G

7. Katarzyna Siąkowska wychowawczyni klasy VI SP, przyroda,
biologia, chemia
8. Michał
Grzeszczuk
wychowawca klasy VII SP,
wychowanie fizyczne klasy VII - IIIG, ed. dla bezpieczeństwa
9. Grzegorz Ryczkowski wychowawca klasy IIG, język polski VIISP, II-IIIG, historia II-IIIG
10. Marek
Muszalik
wychowawca klasy IIIG,
język angielski klasy I-VII SP , II-III G
11. Małgorzata
Tunk
 matematyka, fizyka
12. Magdalena Nowakowska pedagog, matematyka, zajęcia komputerowe,
13. Eulalia
Panek
historia kl. IV-VIISP, WOS, WDŻ
14. Grażyna
Kwiecień
wychowanie fizyczne kl. IV - VI SP, IIG
15. Magdalena
Kieś
geografia kl. VII SP, II - IIIG
16. Monika
Demanet
język niemiecki klasy I-II, IV SP
17. Ewelina
Marek
religia kl. I-VI SP, I-III G
18.

Edyta
Przybyła

biblioteka, świetlica, muzyka
19. Beata
Smołka
biblioteka, świetlica, muzyka, plastyka