Najmłodsi znów ćwiczą...

72min  Od wielu lat uczniowie klas I-IIISP biorą udział w programie „Ratujemy – uczymy ratować”. We współpracy z fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dzieci uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
w sposób praktyczny.

 

 

« «« galeria zdjęć 

 

Ćwiczą wzywanie pomocy medycznej, sprawdzanie oddechu poszkodowanego, układania pozycji bocznej ustalonej. Ważną częścią szkolenia jest nauka resuscytacji oddechowo- krążeniowej na fantomach, które szkoła posiada dzięki fundacji Jurka Owsiaka. W tym roku uczniowie klasy trzeciej zajęcia odbyli na słonecznej plaży w Darłówku, podczas zielonej szkoły. Być może miejsce nietypowe na tego typu ćwiczenia, choć nigdy nie przewidzimy, gdzie i kiedy przyjdzie nam udzielać pierwszej pomocy...

Daniela Płoszczyca