Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji i pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory na zajęciach z uczniami oraz wspomaga nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji. Z biblioteki mogą również korzystać rodzice.
W bibliotece znajdują się 4 stanowiska komputerowe. Godziny otwarcia umożliwiają dostęp do zbiorów i informacji podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. W bibliotece istnieje wolny dostęp do półek.
Podstawę księgozbioru stanowi literatura dla dzieci i młodzieży oraz lektury dla klas I-VI SP i kl. I-III G. W bibliotece wyodrębniony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy atlasy, przewodniki i inne, z którego można korzystać w bibliotece. Dla nauczycieli wyodrębniona jest literatura pedagogiczna i metodyczna.
Biblioteka szkolna prowadzi półroczną i roczną statystykę wypożyczeń i ocenę stanu czytelnictwa. Co roku wybierany jest najlepszy czytelnik z klas I - III i najlepszy czytelnik z klas IV- VI oraz I-III gimnazjum w ramach całorocznego konkursu.

  REGULAMIN BIBLIOTEKI I MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO - zobacz

 Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek 8.55 - 10.35,  11.30 - 12.50
wtorek 10.45 - 12.50,   14.30 - 15.25
środa ----------------------------------------
czwartek 8.45 - 11.50
piątek 8.00 - 8.45, 9.50 - 12.50
 

Wykaz uczniów, którzy  wypożyczyli najwięcej książek - rok szk. 2015 / 2016

Miejsce Liczba wypożyczeń Klasa Imię i nazwisko
1 16 I SP Barbara Wyrostek
1 16 II SP Zuzanna Subczyńska
2 13 II SP Emma Kschuk
3 10 I SP Adrian Kałus
3 10 II SP Oliwia Kretek
3 10 II SP Krystyna Lepiorz
3 10 III SP Patryk Mikołajec
4 9 I SP Natalia Kałus
4 9 II SP Patrycja Harnos
5 8 I SP Kinga Rzodeczko
5 8 IV SP Julia Bedrunka
6 6 I SP Oliwia Warzecha
6 6 II SP Jakub Krybus
6 6 III SP Tomasz Ficoń
6 6 III SP Paulina Krettek
7 5 I SP Julia Ceda
7 5 II SP Kacper Chrubasik
7 5 III SP Annamarie Kschuk
7 5 III SP Dominik Schomburg
7 5 IV SP Weronika Czajka