NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JOSEPHA VON EICHENDORFFA W GRZEGORZOWICACH

w roku szkolnym 2018/2019

Lp.Imię
i nazwisko
wychowawstwo, nauczany przedmiot
1. Mariola
Ciszek
dyrektor, pedagog szkolny
 2. Nina
Hyrczyk
wychowawczyni klasy I SP, edukacja wczesnoszkolna
3. Katarzyna
Skiba
wychowawczyni klasy II SP, edukacja wczesnoszkolna
4. Daniela
Płoszczyca
wychowawczyni klasy III SP, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna
5. Katarzyna Siąkowska wychowawczyni klasy IV SP, przyroda,
biologia, chemia, geografia
6. Beata
Gronowicz
wychowawczyni klasy V SP, język polski IV - VISP,
informatyka, technika, zaj. logopedyczne
7. Karina
Walach

wychowawczyni klasy VI SP,
język niemiecki klasy IV - VIII SP, III G

8. Marek
Muszalik
wychowawca klasy VII SP,
język angielski klasy III-VII SP, III G
9. Michał
Grzeszczuk
wychowawca klasy VIII SP, wychowanie fizyczne klasy III, VII-VIII SP, ed. dla bezpieczeństwa
10. Grzegorz Ryczkowski wychowawca klasy IIIG, język polski VII-VIII SP, IIIG, historia IV, VII SP, IIIG, WOS IIIG
11. Małgorzata
Tunk
 matematyka, fizyka
12. Magdalena Nowakowska pedagog, matematyka, zajęcia komputerowe,
13. Eulalia
Panek
historia kl. V-VI, VIII SP, WOS VII-VIIISP, WDŻ
14. Grażyna
Kwiecień
wychowanie fizyczne kl. IV - VI SP, IIIG
15. Karina
Puls
język angielski kl. I-II SP
16. Aleksandra
Czogała
język niemiecki klasy I-II, IV SP
17. Ewelina
Marek
religia kl. I-VIII SP, III G
18.

Edyta
Przybyła

biblioteka, świetlica, muzyka
19. Beata
Smołka
biblioteka, świetlica, muzyka, plastyka