Misja szkoły

„Młodzi poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od nas przykładu z życia.
Pomagajmy im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”.  

 

Wizja szkoły:

„Szkoła przyjazna dla ucznia, dająca mu poczucie bezpieczeństwa. Chroni i rozwija jego osobowość.
Kształtuje postawy etyczne, patriotyczne, daje solidne podstawy do dalszego kształcenia.”7