Jak prawdziwi strażacy!

63 baner

Dzień pierwszy:

Spotkanie rozpoczęto od powitania i zapoznania się uczniów obu szkół przez zabawy w kręgu, a następnie obejrzenia prezentacji na temat celów i zadań Straży Pożarnej, przygotowanej przez gimnazjalistów, a zarazem młodych strażaków ze Sławikowa. Później  już w grupach polsko – czeskich dzieci wykonały plakaty pt. „Straż pożarna – nasze bezpieczeństwo”. Niełatwo było im na początku się porozumieć, jednak z każdą kolejną minutą szło coraz lepiej. Atmosfera zrobiła się całkiem miła, kiedy mamusie uczniów zaprosiły wszystkich na słodki podwieczorek. To był dopiero początek przygotowanych atrakcji. 50 – osobowa grupa uczniów wyruszyła pieszo do Sławikowa, gdzie czekali na nich strażacy z OSP Sławików oraz OSP Kobeřice. Strażacki piknik rozpoczął się od zbiorki strażackiej oraz pokazu musztry i innych ćwiczeń w wykonaniu Młodzieżowej Drużyny Strażackiej ze Sławikowa. Kolejnym punktem spotkania były praktyczne zadania sprawnościowe. Dzieci próbowały swoich sił w wiązaniu węzłów strażackich, rozpoznawaniu i nazywaniu sprzętu strażackiego, rozwijaniu i zwijaniu węży strażackich, pokonywaniu toru przeszkód oraz obsłudze hydronetek. Najważniejszą częścią pikniku było pokonywanie pożarniczej toru sztafety na czas, przez utworzone 10 – osobowe drużyny polsko – czeskie. Strażacy przygotowali również kilka niespodzianek, jakimi były lody i cukierki dla wszystkich oraz możliwość obejrzenia z bliska wozów strażackich. Nagrodą za sprawne, szybkie i bardzo dokładne wykonanie zadań bojowych było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wieczorem zmęczeni uczestnicy zostali przewiezieni do szkoły, gdzie musieli przygotować sobie posłanie do snu na sali gimnastycznej. Okazało się, że sił młodym adeptom pożarnictwa nie brakuje. Odbył sie jeszcze pokaz tańca w wykonaniu dziewczynek i prawdziwa wojna na poduszki. Ostatnią atrakcją tego dnia była pizza, którą wszyscy zjedli z wielkim apetytem. Długo trwało zasypianie, gdyż pomimo wygodnych materacy, niełatwo było zasnąć po dniu tak pełnym wrażeń.

baner youtube

Dzień drugi:

Wczesnym rankiem dzieci, po porannej toalecie, przygotowały sobie i zjadły wspólnie śniadanie, a potem wyruszyły na wycieczkę, by dalej poznawać tajniki pożarnictwa. Najpierw w Raciborzu zwiedzano Komendę Państwowej Straży Pożarnej, a następnie Muzeum Ognia w Żorach. Tam na wystawach interaktywnych dzieci szukały odpowiedzi na pytania, które musiały zaznczyć na otrzymanych karteczkach. To kompleksowe zapoznanie dzieci z historią, teraźniejszością, zadaniami i formami działalności Straży Pożarnej w wielu uczniach wyzwoliło ochotę na zostanie w przyszłości strażakiem. Cele zrealizowanego działania, jakimi było m.in. pokazanie możliwości spędzania czasu wolnego w aktywny, ciekawy sposób, integracja uczniów polsko - czeskich i pokonanie barier językowych, zostały na pewno osiągnięte. Na zakończenie wycieczki, dzieci wspólnie bawiły się w „Miasteczku Twinpigs” w Żorach, korzystając z licznych ciekawych atrakcji.
Działanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach projektu „Różni, ale razem” – „Odlišní, ale spolu”, w którego realizacji pośredniczy Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia.

Ve dnech 11. 12. 5. 2017 se uskutečnila další aktivita projektu. Tentokrát se děti věnovaly hasičskému a záchranářskému tématu.

První den.

Setkání jsme zahájili společně ve školní tělocvičně ZSO Gregorzowice. Děti si zahrály pár seznamovacích her a zhlédly připravenou prezentaci žáky ZSO Gregorzowice na téma požární ochrany. Poté ve skupinách, které tvořily děti z Kobeřic a Gregorzowic zhotovily plákát na téma „ Hasiči-naše bezpečí“. Pak jsme se přesunuli do vedlejší vesnice Slawikov, kde na děti čekala požární jednotka složená z žáků školy a dobrovolných hasičů. Zde děti z hlédly hasičské pořadové cvičení, ukázky štafetového běhu a různých hasičských dovedností. Pak si ve skupinách vyzkoušely jednotlivé činnosti - vázání uzlů, běh sproudnicí, motání hadic apod. Za svou dobrou práci byly děti odměněny sladkostmi a výborným nanukem. Po skončení těchto činností si mohly děti prohlédnout hasičské vozy a hasičskou techniku. Největší atrakcí bylo hasičské auto z Kobeřic. Naši hasiči jim ukázal i , jaká se vautě nachází technika, která jim pomáhá při různých záchranných akcích. Den jsme zakončili společným ohněm a opečením párků. Večer jsme se všichni odebrali zpět do školy, kde děti měly poslední společnou zábavu –tanec. Nakonec všichni společně ulehli ke spánku v tělocvičně.

Druhý den.

Po bohaté snídani jsme se vydali na společnou návštěvu hasičské jednotky v Ratiboři. Hasiči nám ukázali svá auta, velitelské centrem a vysvětlili dětem, jak vše probíhá po nahlášení požáru. Poté jsme navštívili interaktivní výstavu ohně v muzeu v Žorach. Děti dostaly kartičky sotázkami, na které musely hledat odpovědi. Naše setkání jsme zakončili návštěvou westernového městečka „Twinpigs“.

 Projekt je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje euroregionu Silesia.

Daniela Płoszczyca
koordynator projektu

logo eu a