Ratujemy- uczymy ratować

11 Jak co roku przed wakacjami, uczniowie klas I-III SP wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia te są organizowane we współpracy z fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach ogólnopolskiego programu "Ratujemy i uczymy ratować". Dzięki temu, iż fundacja kilka lat temu przekazała naszej szkole 5 fantomów do ćwiczeń resuscytacji oddechowo- krążeniowej oraz na bieżąco przekazuje materiały edukacyjne dla dzieci- książeczki i telefony, możemy dzieci już od pierwszej klasy uczyć tego, jak ratować zagrożone życie.

Uczniowie bardzo chętnie wykonują ćwiczenia polegające na telefonicznym wzywaniu pomocy medycznej, sprawdzaniu oddechu osoby nieprzytomnej, układaniu poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, a także uczą się prawidłowego wykonywania ucisków i oddechów ratowniczych. Fundacja Jurka Owsiaka nagradza uczniów, którzy biorą udział w programie, hologramem i stosownym wpisem na świadectwie szkolnym, a dodatkowo w bieżącym roku szkolnym przygotowała upominki- niespodzianki na zakończenie roku szkolnego. Przed wakacjami dzieci otrzymały apteczki z wyposażeniem. Życzymy zatem bezpiecznych wakacji!

Daniela Płoszczyca