Piknik wędkarski „Złota rybka”

rybka 0192Po raz drugi ZSO w Grzegorzowicach było organizatorem pikniku rodzinnego połączonego z zawodami wędkarskimi.
Impreza skierowana była do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Rudnik.
baner youtube
« ««galeria zdjęć

Zawody odbyły się na stawie hodowlanym w Krzanowicach.
Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Największy wagowo połów – Edyta Jurecka

rybka 0241

Największa ryba – Szymon Ludwikowski

rybka 0244

Największa ilość drobnicy – Dawid Rudek

rybka 0238

Rzut do celu (SP) – Sebastian Niemiec

rybka 0233

Rzut do celu (Gimnazjum) – Błażej Jegliczka

rybka 0235


Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody w postaci błystek wędkarskich.
Sponsorzy zawodów:
                                    - Wójt Gminy Rudnik
                                    - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku
                                    - Sklep Wędkarski „NEMO” w Raciborzu
Dziękujemy właścicielom stawów hodowlanych w Krzanowicach, którzy ufundowali puchar dla zawodnika z największym wagowo połowem ryb.
 

Grażyna Kwiecień