„Jesienne planowanie”

art13

21 września br. w ZŠ Kobeřice odbyło się spotkanie robocze majace na celu zaplanowanie kolejnego działania projektu „Różni, ale razem” – „Odlišní, ale spolu”. W spotkaniu wzięły udział koordynatorki projektu – Naděžda Schiedková i Daniela Płoszczyca oraz nauczyciele polscy i czescy, którzy będą odpowiedzialni za realizację warsztatów jesiennych w dn. 17 października br. w Kobeřicach. Działanie to jest przewidziane dla 60 uczniów z najmłodszych klas obu szkół. W czasie spotkania omówiono pomysły na zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne i sportowe, szczegółowo zaplanowano przebieg zajęć oraz dokonano podziału poszczególnych zadań wśród nauczycieli polskich i czeskich.

Daniela Płoszczyca

Projekt jest dofinansowany ze środków   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska realizowanego przez euroregion SILESIA

logo eu a