Znów biliśmy rekord z WOŚP!

10 min  Już po raz szósty - 16 października w godz. 12:00 - 12:30 przyłączyliśmy się do inicjatywy fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Zorganizowana została w tym dniu ogólnopolska akcja bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób.

youtube

Nasi uczniowie, przeszkoleni wcześniej w ramach programu "Ratujemy - uczymy ratować", podobnie jak tysiące uczniów w całej Polsce, pokazali, że potrafią prawidłowo wykonać oddechy i uciski ratownicze. Tym razem sytuacja była bardziej wymagająca niż podczas zajęć praktycznych z pierwszej pomocy, gdyż na sygnał trzeba było przystąpić do „poszkodowanego” i bez instruktażu wykonać prawidłowo czynności ratownicze.

Aby każdy uczeń mógł sprawdzić swoje umiejętności, pokaz odbył się na sali gimnastycznej, gdzie w 3- minutowych przedziałach czasowych, kolejne pary uczniów ćwiczyły jednocześnie na 6 fantomach.

Akcja przebiegała bardzo sprawnie, gdyż nad nią czuwali wychowawcy klas i inni nauczyciele.

Serdeczne podziękowania składam Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławikowie i Miejscu Odrzańskim za współorganizację tego przedsięwzięcia oraz nadzór nad poprawnością wykonywania resuscytacji i dezynfekcję fantomów w trakcie trwania akcji. Kolejny raz pokazali, że na Strażakach można polegać.

Dziękuję również Jurkowi Owsiakowi i Przyjaciołom z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za ciekawą i bardzo ważną inicjatywę, jak również wsparcie w postaci materiałów promocyjnych oraz wieloletnią współpracę w ramach programu :Ratujemy – uczymy ratować”.

Daniela Płoszczyca
koordynator akcji

 

10a min