Zajęcia międzykulturowe

Młodzież naszej szkoły miała sposobność uczestniczyć w niecodziennych zajęciach dotyczących pokonywania barier kulturowych. Owe zajęcia były prowadzone przez pana Thomasa Bocka – rodowitego Niemca, który w naszej placówce przebywał z gościnną wizytą.

Cykl wykładów z dziedziny kulturoznawstwa, prowadzonych dla młodzieży naszej szkoły wynikał z założeń projektu Erasmus Plus, który od czerwca prowadzony jest w naszej szkole. Celem spotkania z przedstawicielem kultury niemieckiej miał na celu wydobycie różnic kulturowych oraz światopoglądowych oraz porównania ich z pewnymi aspektami naszej rodzimej kultury. Podczas spotkania młodzież miała nie tylko możliwość poznania równic kulturowych, ale również została podniesiona ich świadomość odnośnie tolerancji dla odmienności kulturowej. Z uwagi na fakt, iż całość warsztatów była prowadzana w języku obcym, ich uczestnicy mieli także okazję doskonalenia swoich umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego.

Marek Muszalik

erasmus2