Na świętego Marcina...

22 min18 listopada święty Marcin odwiedził Łubowice. Obchody tego szczególnego dnia rozpoczął występ dzieci klas I-III naszej szkoły oraz przedszkolaków w kościele.Dzieci pięknie przybliżyły zebranym licznie gościom postać świętego, jak również przesłanie niesienia bezinteresownej pomocy bliźnim, które św. Marcin przekazał nam poprzez swoje życie. Po przedstawieniu św. Marcin na koniu czekał na dworze i poprowadził zebranych w pochodzie na probostwo, gdzie czekały na wszystkich  pyszne, tradycyjne rogale oraz gorąca herbatka, która w te mroźne popołudnie smakowała wyśmienicie! 

W  tygodniu poprzedzajacym uroczystość,  lekcje języka niemieckiego mniejszości narodowej w klasach I-III związane były z postacią św. Marcina. Uczniowie wykonali samodzielnie piękne lampiony oraz mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi wątkami z życia św. Marcina. Dowiedzieli się  w jaki sposób ten dzień obchodzą ich rówieśnicy z Niemiec oraz dlaczego jednym z atrybutów św. Marcina są gęsi - bo „na świętego Marcina najlepsza jest gęsina”… tym razem w słodkiej odsłonie!

Aleksandra Czogała