Bezpieczni w szkole i na feriach

47 minPod takim hasłem zrealizowaliśmy szkolny projekt międzyklasowy,
we współpracy z Policją i Strażą Pożarną.

Obejmował on temat szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów, unikania zagrożeń,
a także sposobów udzielania pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach.Przed południem uczniowie w trzech grupach wiekowych wzięli udział w pogadankach z policjantem, który przypominał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, rodzaje zagrożeń wynikających z bezmyślnych zabaw zimowych lub niewłaściwego doboru miejsca do nich. Został również poruszony temat bezpiecznego korzystania z internetu, a dla starszych uczniów problem dopalaczy i narkotyków oraz niebezpieczeństwo, jakie ze sobą niosą.
Po obiedzie wszyscy uczniowie na sali gimnastycznej uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych, związanych z udzielaniem pomocy przedmedycznej, prowadzonych przez uczniów klas VIII i IIIG. Uczniowie ci zaprezentowali najpierw sposób zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, tj.:

- zakładanie opatrunku uciskowego podczas krwotoku

- unieruchamianie złamanej ręki i nogi

- pomoc przy zakrztuszeniu

- sprawdzanie przytomności poszkodowanego z zachowaniem zasady bezpieczeństwa przez osobę ratującą

- wzywanie pomocy, w tym medycznej – telefon 112 lub 999

- sprawdzanie oddechu poszkodowanego

- układanie nieprzytomnego oddychającego poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej

- prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u poszkodowanego, który nie oddycha (na fantomach).

Po obejrzeniu scenek, uczniowie młodszych klas pokazali, jak potrafią robić to sami.

Ostatnia część zajęć odbyła się z udziałem strażaków z PSP Racibórz. Strażacy pokazali i omówili, na czym polega użycie defibrylatora podczas akcji ratunkowej , kiedy poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha.

Ważnym, bo aktualnym, był temat zagrożenia związanego z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne oraz instrukcja wyciągania topiącego się na lód.

Cele zajęć projektowych zostały osiągnięte, zaś za ich skuteczność na co dzień oceni każdy z nas,
pamiętając o tym,
że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych.

W każdej sytuacji pamiętajmy, by nie narażać życia i zdrowia swojego, ani innych.

 

Daniela Płoszczyca