Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ostrzega...

SuperLiceW związku z okresowo pojawiajacym się zjawiskiem wszawicy, zwłaszcza w dużych skupiskach dzieci, czemu mogą sprzyjać grupowe wyjazdy w czasie ferii zimowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przekazuje materiały z prośbą
o zapozanie się i ewentualne wykorzytanie.

strzalka

 

 

                                   wszawica minwszawica minwszawica min

 

wszawica