11 strzałów na 11 listopada

   W 120min918 roku Polska, po 123 latach zaborów, odzyskała niepodległość. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy, w dniu 11 listopada b.r. na terenie raciborskiej strzelnicy Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Raciborzu zorganizował Turniej Niepodległości „11 strzałów na 11 listopada.” W turnieju wzięło 36 sympatyków strzelania, w tym uczniowie i uczennice naszej szkoły, którzy dzielnie reprezentowali ZSO Grzegorzowice.


Czytaj więcej: 11 strzałów na 11 listopada